Om festivalen

Göteborgs poesifestival firar i år, 2015, sitt 35-årsjubileum och är Sveriges äldsta poesifestival. Festivalen har sina rötter i Göteborgs alternativa konstscener och under åttiotalet framträdde författare som Kathy Acker och Nick Cave sida vid sida med poeter som Tomas Tranströmer och Elsa Grave. Den första upplagan av Göteborgs poesifestival gick av stapeln 1982, då Malga Kubiak och Tjell Zachrisson startade festivalen som en hyllning till Malgas far, den polska poeten Tadeusz Kubiak.

2006 skedde ett arrangörsskifte och sedan dess arbetar festivalen tematiskt – kollektiviteter, övergångar, makt osv – och i nära samarbeten med andra aktörer inom de litterära fälten. Från och med arrangörsskiftet tog festivalen för vana att låta en utomstående aktör lägga delar av programmet. Under 2010 var denna aktör bokförlaget Tranan, året dessförinnan tidskriften ponton, och före det den Bergenbaserade festivalen Audiatur. Syftet med detta är att skapa dynamik och ge plats för det oväntade, men också att få tillgång till kompetenser och nätverk vi inte själva besitter.

Sedan 2013 är Göteborgs poesifestival engagerade i ett projekt kring översättning av samtida poesi från Mellanösten-regionen. Läs mer om detta i vårt arkiv.

Göteborgs poesifestival vill verka inspirerande för publik såväl som medverkande – vi vill utforska hur poesin kan fungera som ett tänkande, och låta den vara ingång till olika kritiska perspektiv och samtal. Huvudsyftet är att vara en mötesplats för alla som är intresserade av poesi och känner behov av eller är nyfikna på att få se, höra och uppleva den. Syftet är också att vara en scen för samtida poesi, och ställa frågor kring vad den vill och gör.

En del av festivalen vi värnar särskilt om är Ung poesi – en beteckning som rymmer en poesitävling för gymnasister och i förlängningen av denna en antologi producerad och utgiven av festivalen. Men Ung poesi är också en aktiv del av själva festivalhelgen. Vi samarbetar här med ponton, en litterär tidskrift för och av unga. Fram till och med 2013 arrangerade vi tillsammans en tävling som resulterade i en antologi med ny ung poesi, och bjöd dessutom in alla de medverkande till festivalhelgen i Göteborg. I år har vi lämnat tävlingskonceptet och koncentrerar oss på att med en workshop nå unga som skriver – eller vill prova på att skriva – på arabiska.

Göteborgs poesifestival är ett av Sveriges mest långlivade och vitala litterära arrangemang. Som konstnärliga ledare strävar vi ständigt efter att göra festivalen till en så angelägen mötesplats och litterär aktör som möjligt, och har därför påbörjat en process kring internationella samarbeten som inkluderar både översättning och introduktioner som vi hoppas ska leda till en ännu bättre och mer mångsidig festival. En festival som inte bara utgörs av uppläsningar och samtal utan också är en händelse som ger ringar på vattnet, varifrån översatt utländsk och samtida svensk poesi kan spridas – en festival som deltar i ett större internationellt samtal om poesins funktioner.

Göteborgs Poesifestival stöds av Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Svenska Akademien, Kulturrådet och samarbetar kring samtalsprogrammet med ABF Göteborg.

Sofia Gräsberg och Linn Hansén