2012 års festival

 

2012 års festival

Nedan finner du en presentation av 2012 års festival, och här kan du ladda ner programmet i sin helhet. 

Hur kommer det sig att man hittar, vad händer när man är vilse? Vems kartor följer man? Temat för den trettioförsta upplagan av Göteborgs poesifestival var orientering. Att orientera sig är att söka vägar, utforska det som omger en och möjligen också hitta fram, men därmed också att placera sig – i rum, sammanhang och texter. Att orientera sig innebär att utmärka något på kartan, slå fast en position i relation till en annan. Med hjälp av detta begrepp ställde vi frågor till samtidspoesin om platserna den verkar utifrån och om riktningarna den tar. Vilka texter, rum och kroppar utgör dess orienteringspunkter?

Begreppet orientering gav oss anledning att diskutera den i ordet inneboende ”Orienten”, såväl som frågor om representation, rasism och språk.
 2012 års festival innehöll, som alltid, nyskriven och nyöversatt poesi, framförd på olika sätt, olika språk och av olika röster. Vi vände även tillbaka till vissa av de samtal och samarbeten vi påbörjat under tidigare år, till tematiker och frågeställningar som uppstått under rubriker som Kollektivitet, Övergångar och Makt. Samtalen om poesi och politik, liksom om poesins framträdelseformer, är fortsatt relevanta för den samtida litteraturen. Hur kan man som poet arbeta med – eller emot – de språkliga förskjutningar som uppstår i samband med omvälvande politiska förändringar? Hur skulle diskussionen se ut om de svenska litterära samtalsrummen var mindre vita? Hur skiljer sig erfarenheter av riktning, orientering och plats åt och vad talar dessa erfarenheter om? Vem blir hemmastadd när någon annan förstås som främling? Vartåt är man riktad när man har ansiktet vänt åt flera håll samtidigt? Vi hoppas att dessa frågor i sin tur ska teckna nya, svårtydda och flerfaldiga, kartor. Kartor över, och till, poesin och den här festivalen.

Sedan flera år – och särskilt denna gång – samarbetade vi med Rámus förlag, som 2012 stod för en betydande del av programinnehållet. Efter festivalens slut har vi fortsatt samtalet i en annan form, tidskriftens, tillsammans med redaktionen för det nummer av Ord&Bild som utkom i vintras, och som har just temat orientering.

Sofia Gräsberg och Linn Hansén

Tillägg i programmet! Att skriva med fötterna – ett samtal mellan Jacques Roubaud och Emma Warg

Två veckor innan festivalen hade vi glädjen att annonsera ytterligare ett samtal. Den franske poeten Jacques Roubaud kallar sig kompositör av poesi, pensionerad från matematiken. Som medlem av OuLiPo, Verkstad för potentiell litteratur, uppfinner han ständigt olika litterära verktyg i form av begränsningar. Roubaud skriver dikter komponerade enligt färgscheman, sonetter konstruerade utifrån japanska spel och låter kortleken avgöra hur de rimmade orden ska organiseras. Av den stora mängd diktsamlingar, romaner och pjäser han har gett ut sedan debuten 1967 finns diktsamlingen Någonting svart utgiven på svenska. Boken består av nio avdelningar med nio dikter vardera, utformade i nio strofer. Den kan läsas som ett sätt att försöka begränsa sorgen i poetisk form. Men kan begränsning underlätta en sådan orientering, och är poängen ens att underlätta? Vad händer i konflikten mellan känsla och begränsning? Hur går det till när matematiken och orden möts? Hur blir hindret i poesin till politik? Översättaren Emma Warg talade riktningar, regler och minne med poeten som säger sig komponera sina dikter gåendes.

Tid: Söndagen den 28 oktober kl 15
Plats: Konstepidemin, Gröna rummet (bakom Psykologiska institutionen vid Linnéplatsen)
Fri entré